Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.44

Текст

бхогаишваря-прасакта̄на̄м
тая̄пахр̣та-четаса̄м
вяваса̄я̄тмика̄ буддхих̣
сама̄дхау на видхӣяте

Дума по дума

бхога – към сетивна наслада; аишваря – и богатство; прасакта̄на̄м – привързаните; тая̄ – към такива неща; апахр̣та-четаса̄м – с объркан ум; вяваса̄я-а̄тмика̄ – установен с решителност; буддхих̣ – предано служене на Бога; сама̄дхау – съсредоточен ум; на – никога; видхӣяте – се случва.

Превод

В объркания ум на привързаните към сетивно наслаждение и материален разкош няма място за решително предано служене на Върховния Бог.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Сама̄дхи означава „съсредоточен ум“. Във ведическия речник Нирукти се казва: самяг а̄дхӣяте 'сминн а̄тма-таттва-я̄тха̄тмям – „Когато умът е съсредоточен единствено върху това да разбере себето, за него се казва, че е в сама̄дхи“. Сама̄дхи е непостижимо за хора, устремени към сетивни удоволствия и объркани от такива преходни неща. Те са малко или много обречени на провал поради действието на материалната енергия.