Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 2.42-43

Текст

я̄м има̄м̇ пуш̣пита̄м̇ ва̄чам̇
правадантй авипашчитах̣
веда-ва̄да-рата̄х̣ па̄ртха
на̄няд астӣти ва̄динах̣
ка̄ма̄тма̄нах̣ сварга-пара̄
джанма-карма-пхала-прада̄м
крия̄-вишеш̣а-бахула̄м̇
бхогаишваря-гатим̇ прати

Дума по дума

я̄м има̄м – всички тези; пуш̣пита̄м – цветисти; ва̄чам – думи; праваданти – се казва; авипашчитах̣ – хора с малко знание; веда-ва̄да-рата̄х̣ – мними последователи на Ведите; па̄ртха – о, сине на Пр̣тха̄; на – никога; анят – всичко друго; асти – има; ити – по такъв начин; ва̄динах̣ – привържениците; ка̄ма-а̄тма̄нах̣ – желаещи сетивно наслаждение; сварга-пара̄х̣ – стремящи се към райските планети; джанма-карма-пхала-прада̄м – водещи до добро раждане и други плодоносни резултати; крия̄-вишеш̣а – пищни церемонии; бахула̄м – различни; бхога – в сетивна наслада; аишваря – и богатство; гатим – напредък; прати – към.

Превод

Хората с ограничено знание са привлечени от цветистия език на Ведите, в които се препоръчват различни плодоносни дейности за достигане до райските планети, добро раждане, власт и т.н. Желаейки сетивно наслаждение и разкошен живот, такива хора казват, че няма нищо по-висше от това.

Пояснение

Повечето хора не са много интелигентни и поради невежеството си силно се привързват към плодоносните дейности, препоръчани в карма ка̄н̣д̣а раздела на Ведите. Те не желаят нищо друго, освен сетивно наслаждение в рая, където жените и виното са леснодостъпни, а материалният разкош е нещо обичайно. Във Ведите са описани много жертвоприношения (по-специално жертвоприношенията Джьотиш̣т̣ома), осигуряващи издигане до райските планети. Там се казва, че всеки, който желае да отиде в рая, трябва да извършва тези жертвоприношения и хората с оскъдни знания мислят, че това е единствената цел на ведическата мъдрост. Такива неопитни личности много трудно следват изискващите неотклонна решителност дейности в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Както глупаците, без да си дават сметка за последствията, късат цветовете на отровни дървета, така и непросветените хора са привлечени от разкоша и сетивните наслаждения в рая.

В раздела карма ка̄н̣д̣а на Ведите се казва: апа̄ма сомам амр̣та̄ абхӯма и акш̣аям̇ ха ваи ча̄турма̄ся-я̄джинах̣ сукр̣там̇ бхавати. Тези, които следват ча̄турма̄ся (четиримесечни въздържания), получават правото да пият сома раса напитки, за да станат безсмъртни и вечно щастливи. Дори тук, на Земята, някои хора силно желаят да се сдобият със сома раса, за да станат силни и способни да наслаждават сетивата си. Те не вярват в освобождението от материалното робство и са много привързани към помпозните церемонии на ведическите жертвоприношения. Такива хора са роби на сетивата си: те не искат нищо друго от живота, освен райски наслади. Известно е, че на райските планети има градини, наречени Нандана-ка̄нана, в които може да се общува с ангелски красиви жени и да се пие до насита от виното сома раса. Без съмнение това щастие е телесно; и има хора, силно привързани към такова материално, преходно щастие, което им дава възможност да се почувстват господари на материалния свят.