Skip to main content

Bhagavad-gītā nii nagu see on

ESIMENE PEATÜKK: Armeede vaatlemine Kurukṣetra lahinguväljal
TEINE PEATÜKK: Gītā sisu kokkuvõte
KOLMAS PEATÜKK: Karma-jooga
NELJAS PEATÜKK: Transtsendentaalsed teadmised
VIIES PEATÜKK: Karma-jooga — tegevus Kṛṣṇa teadvuses
KUUES PEATÜKK: Dhyāna-jooga
SEITSMES PEATÜKK: Teadmised Absoluudist
KAHEKSAS PEATÜKK: Kõrgeimani jõudmine
ÜHEKSAS PEATÜKK: Kõige väärtuslikumad teadmised
KÜMNES PEATÜKK: Absoluudi külluslikkus
HETEISTKÜMNES PEATÜKK: Kõiksuse kuju
KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK: Pühendunud teenimine
KOLMETEISTKÜMNES PEATÜKK: Loodus, nautija ja teadvus
NELJATEISTKÜMNES PEATÜKK: Materiaalse looduse kolm guṇat
VIIETEISTKÜMNES PEATÜKK: Kõrgeima Isiku jooga
KUUETEISTKÜMNES PEATÜKK: Jumalikud ja deemonlikud omadused
KAHEKSATEISTKÜMNES PEATÜKK: Järeldus — loobumuse täiuslikkus