Skip to main content

TEXTS 42-43

VERŠE 42-43

Tekst

Verš

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyms

Synonyma

yām imām — kõiki neid; puṣpitām — ehitud; vācam — sõnu; pravadanti — ütlevad; avipaścitaḥ — väheste teadmistega inimesed; veda-vāda-ratāḥ — „Vedade" oletatavad järgijad; pārtha — oo, Pṛthā poeg; na — mitte kunagi; anyat — miski muu; asti — eksisteerib; iti — seega; vādinaḥ — kaitsjad; kāma-ātmānaḥ — meelelisi naudinguid ihaldavad; svarga-parāḥ — taevalikele planeetidele jõudmist püüdlevad; janma-karma-phala-pradām — väljendudes heas sünnis ja teistes kasutoovates järelmõjudes; kriyā-viśeṣa — pompoosseid tseremooniaid; bahulām — erinevaid; bhoga — meelelistes naudingutes; aiśvarya — ja külluses; gatim — areng; prati — suunas.

yām imām — všetky tieto; puṣpitām — kvetnaté; vācam — slová; pravadanti — prednášajú; avipaścitaḥ — ľudia s chabými vedomosťami; veda-vāda-ratāḥ — takzvaní nasledovatelia Ved; pārtha — ó, syn Pṛthy; na — nikdy; anyat — nič iné; asti — jestvuje; iti — tak; vādinaḥ — záujemci; kāma-ātmānaḥ — túžiaci po zmyslovom pôžitku; svarga-parāḥ — usilujúci sa dosiahnuť nebeské planéty; janma-karma-phala-pradām — prinášajúci výhodné narodenie a iné výsledky; kriyā-viśeṣa — honosné obrady; bahulām — rozličné; bhoga — zmyslové pôžitky; aiśvarya — bohatstvo; gatim — pokrok; prati — smerujúci.

Translation

Překlad

Väheste teadmistega inimesed on võlutud „Vedade" ilusatest sõnadest, mis soovitavad mitmesuguseid karmalisi tegevusi taevalikele planeetidele tõusmise nimel, mille tulemuseks on hea sünd, võim ja muu selline. Ihaldades meelelisi naudinguid ja külluslikku elu, väidavad nad, et midagi kõrgemat ei eksisteeri.

Ľudia s chabými znalosťami si hovejú vo vznešených slovách Ved, odporúčajúcich vykonávanie rôznych výnosných obradov, ktorých cieľom je dosiahnutie nebeských planét, moci a výhodného zrodenia. Keďže túžia po zmyslových pôžitkoch a po bohatstve, vravia, že nad to niet.

Purport

Význam

Inimesed ei ole valdavalt kuigi arukad ning teadmatuse tõttu on nad enim kiindunud teatud karmalistesse tegevustesse, mida soovitatakse „Vedade" karma-kāṇḍa osas. Neid ei huvita midagi muud peale ettepanekute rohkete meeleliste naudingutega eluks paradiisis, kus on saadaval nii naised kui vein ning kus materiaalne küllus on iseenesestmõistetav. „Vedades" antakse taevalikele planeetidele tõusmise jaoks juhised mitmete ohverduste, eriti jyotiṣṭoma ohverduste sooritamiseks. „Vedades" räägitakse, et kõik, kes ihaldavad taevalikele planeetidele tõusmist, peavad sooritama neid ohverdusi, ning väheste teadmistega inimesed arvavad, et see ongi kogu vedatarkuse mõte. Sellistel vähekogenud inimestel on raske asuda sihikindlalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsema. Nii nagu rumalad inimesed on vaimustatud mürgiste puude õitest, teadmata sellistele ahvatlustele järeleandmise tagajärgi, on teadmatuses viibivad inimesed kiindunud taevaliku külluse saavutamisse ning nende poolt võimaldatavatesse meelelistesse naudingutesse.

Ľudia všeobecne nie sú veľmi inteligentní a vďaka ich nevedomosti ich zo všetkého najviac priťahujú činnosti, ktoré sú odporúčané v karma-kāṇdskej časti Ved pre tých, ktorí túžia dosiahnuť isté hmotné výhody. Ich jediným cieľom je pôžitok na nebeských planétach, kde je dostatok žien a vína a kde je tradičné hmotné bohatstvo. Vo Vedach sú odporúčané mnohé obete a hlavne obete známe pod názvom jyotiṣṭoma, ktoré sú určené na povznesenie sa na nebeské planéty. Uvádza sa, že ten, kto sa chce povzniesť na nebeské planéty, musí vykonávať tieto obete. Ľudia s chabými vedomosťami ich však považujú za cieľ vedskeho poznania. Je pre nich veľmi ťažké odhodlať sa k činom, ktoré by potešili Kṛṣṇu. Nebeské planéty, ktoré ponúkajú rozmanité bohatstvo a pôžitok, sa dajú prirovnať k jedovatým kvetom, ktoré svojou vôňou očarujú nevedomého človeka a ten ani netuší nejaké nebezpečenstvo.

„Vedade" karma-kāṇḍa osas öeldakse: apāma somam amṛtā abhūma; ning akṣayyaṁ ha vai cāturṁasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Teisisõnu öeldes, need, kes sooritavad neli kuud kestvaid askeese, saavad õiguse maitsta soma-rasa jooki, mis võimaldab neil saada surematuks ja igavesti õnnelikuks. Mõned inimesed püüdlevad isegi siin, Maal, selle poole, et maitsta soma-rasat ning saada seeläbi tugevaks ja võimeliseks rohkem meeli nautida. Sellised inimesed ei usu vabanemisse materiaalseist köidikuist ja nad on tugevasti kiindunud pompoossetesse vedalikesse ohverdustseremooniatesse. Sellised inimesed on valdavalt väga himurad ega huvitu millestki muust peale taevalike naudingute. On teada, et eksisteerivad niinimetatud Nandana-kānana aiad, milles on võimalik suhelda ilusate ingellike naistega, omades ohtralt soma-rasa veini. Selline kehaline õnn on kahtlemata meeleline. Niiviisi soovivad need inimesed olla materiaalse maailma valitsejad ning on kiindunud üksnes materiaalsesse, ajalikku õnne.

V karma-kāṇḍskej časti Ved je uvedené: apāma somam amṛtā abhūma a akṣayyaṁ ha vai cāturmasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Tým, ktorí vykonávajú štvormesačné odriekanie, je daná možnosť piť nápoj soma-rasa a stať sa tak nesmrteľnými a večne šťastnými. Aj na našej planéte by niektorí ľudia veľmi radi pili soma-rasu, aby boli zdraví a silní a mohli si užívať svojich zmyslov. Títo ľudia neveria vo vyslobodenie sa z hmotnej existencie a priťahujú ich honosné vedske obetné obrady. Sú to prevažne zmyselní ľudia, ktorí netúžia po ničom inom, len po pôžitkoch na nebeských planétach. Na nich sú záhrady nazývané Nandana-kānana, kde sa človek môže stretnúť s anjelsky krásnymi ženami a kde je hojnosť vína (soma-rasy). Také telesné šťastie je nepochybne zmyslové. Preto sú tí, ktorí sa považujú za pánov hmotného sveta, očarení iba hmotným, pominuteľným šťastím.