Skip to main content

TEXTS 42-43

TEXTS 42-43

Tekst

Verš

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyms

Synonyma

yām imām — kõiki neid; puṣpitām — ehitud; vācam — sõnu; pravadanti — ütlevad; avipaścitaḥ — väheste teadmistega inimesed; veda-vāda-ratāḥ — „Vedade" oletatavad järgijad; pārtha — oo, Pṛthā poeg; na — mitte kunagi; anyat — miski muu; asti — eksisteerib; iti — seega; vādinaḥ — kaitsjad; kāma-ātmānaḥ — meelelisi naudinguid ihaldavad; svarga-parāḥ — taevalikele planeetidele jõudmist püüdlevad; janma-karma-phala-pradām — väljendudes heas sünnis ja teistes kasutoovates järelmõjudes; kriyā-viśeṣa — pompoosseid tseremooniaid; bahulām — erinevaid; bhoga — meelelistes naudingutes; aiśvarya — ja külluses; gatim — areng; prati — suunas.

yām imām — všechna tato; puṣpitām — květnatá; vācam — slova; pravadanti — říkají; avipaścitaḥ — lidé, kterým se nedostává poznání; veda-vāda-ratāḥ — údajní následovníci Ved; pārtha — synu Pṛthy; na — nikdy; anyat — cokoliv jiného; asti — existuje; iti — takto; vādinaḥ — zastánci; kāma-ātmānaḥ — toužící po smyslovém požitku; svarga-parāḥ — usilující o dosažení nebeských planet; janma-karma-phala-pradām — přinášející vznešený původ a jiné plody; kriyā-viśeṣa — okázalé obřady; bahulām — různé; bhoga — v uspokojování smyslů; aiśvarya — a bohatství; gatim — pokrok; prati — mířící k.

Translation

Překlad

Väheste teadmistega inimesed on võlutud „Vedade" ilusatest sõnadest, mis soovitavad mitmesuguseid karmalisi tegevusi taevalikele planeetidele tõusmise nimel, mille tulemuseks on hea sünd, võim ja muu selline. Ihaldades meelelisi naudinguid ja külluslikku elu, väidavad nad, et midagi kõrgemat ei eksisteeri.

Lidé, kterým se nedostává poznání, velmi lpí na květnatých slovech Ved, jež doporučují různé plodonosné činnosti vedoucí k dosažení nebeských planet, vznešeného původu, moci a dalších předností. Touží po smyslovém požitku a životě v hojnosti, a tak říkají, že nic víc než to neexistuje.

Purport

Význam

Inimesed ei ole valdavalt kuigi arukad ning teadmatuse tõttu on nad enim kiindunud teatud karmalistesse tegevustesse, mida soovitatakse „Vedade" karma-kāṇḍa osas. Neid ei huvita midagi muud peale ettepanekute rohkete meeleliste naudingutega eluks paradiisis, kus on saadaval nii naised kui vein ning kus materiaalne küllus on iseenesestmõistetav. „Vedades" antakse taevalikele planeetidele tõusmise jaoks juhised mitmete ohverduste, eriti jyotiṣṭoma ohverduste sooritamiseks. „Vedades" räägitakse, et kõik, kes ihaldavad taevalikele planeetidele tõusmist, peavad sooritama neid ohverdusi, ning väheste teadmistega inimesed arvavad, et see ongi kogu vedatarkuse mõte. Sellistel vähekogenud inimestel on raske asuda sihikindlalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsema. Nii nagu rumalad inimesed on vaimustatud mürgiste puude õitest, teadmata sellistele ahvatlustele järeleandmise tagajärgi, on teadmatuses viibivad inimesed kiindunud taevaliku külluse saavutamisse ning nende poolt võimaldatavatesse meelelistesse naudingutesse.

Lidé obvykle nejsou příliš inteligentní a následkem nevědomosti velmi lpí na plodonosných činnostech, které doporučuje část Ved zvaná karma-kāṇḍa. Nechtějí nic víc než nabízený smyslový požitek na nebeských planetách, kde je dostatek vína a žen a hmotné bohatství je běžným jevem. Ve Vedách je doporučeno mnoho obětí umožňujících dosáhnout nebeských planet, zvláště oběti jyotiṣṭoma. Je uvedeno, že každý, kdo se chce dostat na nebeské planety, musí tyto oběti konat, a lidé s nedostatečným poznáním si myslí, že to je cíl Ved. Pro takové nezkušené osoby je velice obtížné trvale odhodlaně jednat s vědomím Kṛṣṇy. Neosvícení lidé jsou přitahováni nebeským bohatstvím a smyslovým požitkem, stejně jako jsou hlupáci upoutáni květy jedovatých stromů, aniž by věděli, co pro ně bude toto lákadlo znamenat.

„Vedade" karma-kāṇḍa osas öeldakse: apāma somam amṛtā abhūma; ning akṣayyaṁ ha vai cāturṁasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Teisisõnu öeldes, need, kes sooritavad neli kuud kestvaid askeese, saavad õiguse maitsta soma-rasa jooki, mis võimaldab neil saada surematuks ja igavesti õnnelikuks. Mõned inimesed püüdlevad isegi siin, Maal, selle poole, et maitsta soma-rasat ning saada seeläbi tugevaks ja võimeliseks rohkem meeli nautida. Sellised inimesed ei usu vabanemisse materiaalseist köidikuist ja nad on tugevasti kiindunud pompoossetesse vedalikesse ohverdustseremooniatesse. Sellised inimesed on valdavalt väga himurad ega huvitu millestki muust peale taevalike naudingute. On teada, et eksisteerivad niinimetatud Nandana-kānana aiad, milles on võimalik suhelda ilusate ingellike naistega, omades ohtralt soma-rasa veini. Selline kehaline õnn on kahtlemata meeleline. Niiviisi soovivad need inimesed olla materiaalse maailma valitsejad ning on kiindunud üksnes materiaalsesse, ajalikku õnne.

V karmakándské části Ved je řečeno: apāma somam amṛtā abhūma a také akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. To vyjadřuje, že těm, kteří podstupují čtyřměsíční askezi, je dána možnost pít nápoj zvaný soma-rasa a dosáhnout tak nesmrtelnosti a věčného štěstí. I na Zemi si někteří dychtivě přejí mít soma-rasu, aby byli silní a mohli užívat smyslů. Tito jedinci nemají důvěru ve vysvobození z pout hmoty a velice lpí na okázalých védských obětních obřadech. Jsou obvykle smyslní a nestojí o nic jiného než o nebeské radosti. Existují nebeské zahrady zvané Nandana-kānana, které nabízejí možnost stýkat se s krásnými andělskými ženami a mít vždy dostatek vína v podobě soma-rasy. Takové štěstí týkající se těla je samozřejmě smyslné — proto tam žijí osoby, které výhradně lpí na tomto hmotném, dočasném štěstí, jako páni hmotného světa.