Skip to main content

TEXTS 42-43

Bg 2.42-43

Tekst

Tekst

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

Synonyms

Synoniemen

yām imām — kõiki neid; puṣpitām — ehitud; vācam — sõnu; pravadanti — ütlevad; avipaścitaḥ — väheste teadmistega inimesed; veda-vāda-ratāḥ — „Vedade" oletatavad järgijad; pārtha — oo, Pṛthā poeg; na — mitte kunagi; anyat — miski muu; asti — eksisteerib; iti — seega; vādinaḥ — kaitsjad; kāma-ātmānaḥ — meelelisi naudinguid ihaldavad; svarga-parāḥ — taevalikele planeetidele jõudmist püüdlevad; janma-karma-phala-pradām — väljendudes heas sünnis ja teistes kasutoovates järelmõjudes; kriyā-viśeṣa — pompoosseid tseremooniaid; bahulām — erinevaid; bhoga — meelelistes naudingutes; aiśvarya — ja külluses; gatim — areng; prati — suunas.

yām imām — al deze; puṣpitām — bloemrijke; vācam — woorden; pravadanti — zeggen; avipaścitaḥ — mensen met weinig kennis; veda-vāda-ratāḥ — zogenaamde volgelingen van de Veda’s; pārtha — o zoon van Pṛthā; na — nooit; anyat — iets anders; asti — er is; iti — zo; vādinaḥ — de pleiters; kāma-ātmānaḥ — verlangend naar zinsbevrediging; svarga-parāḥ — erop gericht de hemelse planeten te bereiken; janma-karma-phala-pradām — goede geboorte en andere vruchtdragende resultaten tot gevolg hebbend; kriyā-viśeṣa — gewichtige ceremonies; bahulām — verschillende; bhoga — in zinnelijk genot; aiśvarya — en weelde; gatim — vooruitgang; prati — naar.

Translation

Vertaling

Väheste teadmistega inimesed on võlutud „Vedade" ilusatest sõnadest, mis soovitavad mitmesuguseid karmalisi tegevusi taevalikele planeetidele tõusmise nimel, mille tulemuseks on hea sünd, võim ja muu selline. Ihaldades meelelisi naudinguid ja külluslikku elu, väidavad nad, et midagi kõrgemat ei eksisteeri.

Mensen met weinig kennis zijn zeer gehecht aan de bloemrijke taal van de Veda’s, die verschillende soorten resultaatgerichte activiteiten aanraden om bevorderd te worden naar de hemelse planeten voor een aanzienlijke geboorte, macht enzovoort. Omdat ze naar zinsbevrediging en een weelderig leven verlangen, beweren ze dat er daarbuiten niets anders bestaat.

Purport

Betekenisverklaring

Inimesed ei ole valdavalt kuigi arukad ning teadmatuse tõttu on nad enim kiindunud teatud karmalistesse tegevustesse, mida soovitatakse „Vedade" karma-kāṇḍa osas. Neid ei huvita midagi muud peale ettepanekute rohkete meeleliste naudingutega eluks paradiisis, kus on saadaval nii naised kui vein ning kus materiaalne küllus on iseenesestmõistetav. „Vedades" antakse taevalikele planeetidele tõusmise jaoks juhised mitmete ohverduste, eriti jyotiṣṭoma ohverduste sooritamiseks. „Vedades" räägitakse, et kõik, kes ihaldavad taevalikele planeetidele tõusmist, peavad sooritama neid ohverdusi, ning väheste teadmistega inimesed arvavad, et see ongi kogu vedatarkuse mõte. Sellistel vähekogenud inimestel on raske asuda sihikindlalt Kṛṣṇa teadvuses tegutsema. Nii nagu rumalad inimesed on vaimustatud mürgiste puude õitest, teadmata sellistele ahvatlustele järeleandmise tagajärgi, on teadmatuses viibivad inimesed kiindunud taevaliku külluse saavutamisse ning nende poolt võimaldatavatesse meelelistesse naudingutesse.

Mensen zijn in het algemeen niet bijzonder intelligent en door onwetendheid zijn ze zeer gehecht aan de resultaatgerichte activiteiten die in het karma-kāṇḍa-gedeelte van de Veda’s worden aanbevolen. Ze willen niets liever dan ideeën opdoen voor zinsbevrediging om van het leven in de hemel te genieten, waar wijn en vrouwen beschikbaar zijn en waar materiële weelde heel gewoon is. In de Veda’s worden vele offers aanbevolen, vooral de jyotiṣṭoma-offers om naar de hemelse planeten te worden bevorderd. Er wordt feitelijk gezegd dat iedereen die naar de hemelse planeten bevorderd wil worden, deze offers moet verrichten en mensen met armzalige kennis denken dat dit de hele bedoeling van de Vedische wijsheid is. Voor zulke onervaren personen is het heel moeilijk om vastberaden te zijn in Kṛṣṇa-bewuste activiteiten. Zoals dwazen aangetrokken zijn tot de bloemen van giftige bomen zonder te weten wat het gevolg van die aantrekking is, zo worden onwetende mensen aangetrokken door zulke hemelse weelde en de zinsbevrediging die daarbij hoort.

„Vedade" karma-kāṇḍa osas öeldakse: apāma somam amṛtā abhūma; ning akṣayyaṁ ha vai cāturṁasya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Teisisõnu öeldes, need, kes sooritavad neli kuud kestvaid askeese, saavad õiguse maitsta soma-rasa jooki, mis võimaldab neil saada surematuks ja igavesti õnnelikuks. Mõned inimesed püüdlevad isegi siin, Maal, selle poole, et maitsta soma-rasat ning saada seeläbi tugevaks ja võimeliseks rohkem meeli nautida. Sellised inimesed ei usu vabanemisse materiaalseist köidikuist ja nad on tugevasti kiindunud pompoossetesse vedalikesse ohverdustseremooniatesse. Sellised inimesed on valdavalt väga himurad ega huvitu millestki muust peale taevalike naudingute. On teada, et eksisteerivad niinimetatud Nandana-kānana aiad, milles on võimalik suhelda ilusate ingellike naistega, omades ohtralt soma-rasa veini. Selline kehaline õnn on kahtlemata meeleline. Niiviisi soovivad need inimesed olla materiaalse maailma valitsejad ning on kiindunud üksnes materiaalsesse, ajalikku õnne.

In het karma-kāṇḍa-gedeelte van de Veda’s staat: apāma somam amṛtā abhūma en akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati. Met andere woorden, zij die zich houden aan de periode van vier maanden ascese, zijn gekwalificeerd om de soma-rasa-drank te drinken, waardoor iemand onsterfelijk en voor altijd gelukkig wordt. Zelfs op deze aarde zijn er enkelen die hevig naar soma-rasa verlangen om sterk en gezond te worden en zo van verschillende vormen van zinsbevrediging te genieten. Zulke personen geloven niet in bevrijding van materiële gebondenheid en zijn zeer gehecht aan de pompeuze ceremonies van de Vedische rituelen. Over het algemeen zijn ze sensueel en willen ze niets anders dan de hemelse genietingen van het leven. Er bestaan lusthoven die Nandana-kānana worden genoemd, waar er volop gelegenheid is om met mooie, engelachtige vrouwen om te gaan en waar een overvloedige hoeveelheid soma-rasa-wijn voorhanden is. Zulk lichamelijk genot is zeker sensueel. Er zijn personen die alleen maar aangetrokken zijn tot zulk materieel en tijdelijk geluk als heersers van de materiële wereld.