Skip to main content

TEXT 44

TEXT 44

Tekst

Tekst

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

Synonyms

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

bhoga — til materiel nydelse; aiśvarya — og rigdom; prasaktānām — for dem, der er knyttet; tayā — af sådanne ting; apahṛta-cetasām — forvirrede i sindet; vyavasāya-ātmikā — fast beslutsomhed; buddhiḥ — hengiven tjeneste til Herren; samādhau — i det beherskede sind; na — aldrig; vidhīyate — finder sted.

Translation

Translation

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

I sindet på dem, der er alt for knyttede til sansenydelse og materiel overflod, og som forvirres af sådanne ting, finder den resolutte beslutning om hengiven tjeneste til den Højeste Herre aldrig sted.

Purport

Purport

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

FORKLARING: Ordet samādhi betyder “et fast forankret sind”. I den vediske ordbog Nirukti står der, samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva- yāthātmyam: “Når sindet er rettet mod at forstå selvet, siges det at være i samādhi.Samādhi er aldrig mulig for personer, der er interesserede i materielle sansenydelser, og som forvirres af sådanne midlertidige ting. De er mere eller mindre prisgivet til den materielle energis proces.