Skip to main content

TEXT 44

Bg 2.44

Tekst

Tekst

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

Synoniemen

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

bhoga — aan materieel genot; aiśvarya — en weelde; prasaktānām — voor zij die gehecht zijn; tayā — door zulke dingen; apahṛta-cetasām — verward in de geest; vyavasāya-ātmikā — gegrond in vastberadenheid; buddhiḥ — devotionele dienst aan de Heer; samādhau — in de beheerste geest; na — nooit; vidhīyate — vindt plaats.

Translation

Vertaling

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

Zij die te gehecht zijn aan zinsbevrediging en materiële rijkdommen en die verward raken door zulke dingen, zullen in hun geest niet de vastberaden overtuiging ontwikkelen om de Allerhoogste Heer toegewijd te dienen.

Purport

Betekenisverklaring

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

Samādhi betekent ‘onverstoorbare geest.’ Het Vedisch woordenboek, de Nirukti, zegt: samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva-yāthātmyam — ‘Wanneer de geest verankerd is in het begrip van het zelf, wordt gezegd dat hij in samādhi is.’ Personen die geïnteresseerd zijn in materiële zinsbevrediging en die door zulke tijdelijke dingen verward raken, zullen nooit samādhi bereiken. Door de werking van de materiële energie zijn ze min of meer gedoemd te falen.