Skip to main content

TEXT 44

TEXT 44

Tekst

Verš

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

Synonyma

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

bhoga — na hmotném požitku; aiśvarya — a bohatství; prasaktānām — pro ty, kteří lpí; tayā — těmito věcmi; apahṛta-cetasām — zmateni v mysli; vyavasāya-ātmikā — pevného odhodlání; buddhiḥ — oddaná služba Pánu; samādhau — v ovládnuté mysli; na — nikdy; vidhīyate — objeví se.

Translation

Překlad

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

V mysli těch, kteří příliš lpí na smyslovém požitku a hmotném bohatství a jsou těmito věcmi zmateni, se nezrodí pevné odhodlání k oddané službě Nejvyššímu Pánu.

Purport

Význam

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

Samādhi znamená soustředěná mysl. Védský slovník Nirukti učí: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam — “Stav, ve kterém je mysl soustředěná na poznání vlastního já, se nazývá samādhi.Samādhi nikdy nedosáhnou ti, kteří jeví zájem o hmotný smyslový požitek, ani ti, kteří jsou tak nestálými věcmi zmateni. Takoví jedinci jsou prakticky odsouzeni ke zkáze, kterou jim přinese působení hmotné energie.