Skip to main content

TEXT 44

ТЕКСТ 44

Tekst

Текст

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
бхогаиварйа-прасактн
тайпахта-четасм
вйавасйтмик буддхи
самдхау на видхӣйате

Synonyms

Пословный перевод

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

бхога — к мирским удовольствиям; аиварйа — и богатству; прасактнм — тех, кто привязан; тай — этим; апахта-четасм — введенных в заблуждение; вйавасйа-тмик — с твердой решимостью; буддхи — преданное служение Господу; самдхау — в сосредоточенном уме; на — не; видхӣйате — возникает.

Translation

Перевод

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу.

Purport

Комментарий

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

Самдхи значит «сосредоточенный ум». В ведическом словаре «Нирукти» сказано: самйаг дхӣйате ’сминн тма- таттва-йтхтмйам — «Тот, чей ум сосредоточен на постижении высшего „Я“, пребывает в самадхи». Состояния самадхи никогда не достигают те, кто стремится к мирским удовольствиям и ослеплен преходящими благами. Материальная энергия возводит на пути у таких людей неодолимые препятствия.