Skip to main content

TEXT 44

제44절

Tekst

원문

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
보가이스바르야-쁘라삭따남 bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
따야빠흐리따-쩨따삼 tayāpahṛta-cetasām
뱌바사야뜨미까 붇디히 vyavasāyātmikā buddhiḥ
사마다우 나 비디야떼 samādhau na vidhīyate

Synonyms

동의어

bhoga — materiaalsetesse naudingutesse; aiśvarya — ja küllusesse; prasaktānām — nende jaoks, kes on kiindunud; tayā — selliste asjade poolt; apahṛta-cetasām — mõistuses segadusse aetud; vyavasāya-ātmikā — otsusekindlad; buddhiḥ — Jumala pühendunud teenimine; samādhau — kontrolli all olevas mõistuses; na — mitte kunagi; vidhīyate — leiab aset.

보가: 물질적 쾌락에, 아이스바르야: 그리고 풍요, 쁘라삭따남: 집착하는 자들, 따야: 그러한 것들, 아빠흐리따-쩨따삼: 마음이 혼란한, 뱌바사야-아뜨미까: 굳은 결심을 한, 붇디히: 주를 향한 봉헌, 사마다우: 절제된 마음으로, 나: 결코, 비디야떼: 생기다.

Translation

번역

Need inimesed, kes on liialt tugevalt meelelistesse naudingutesse ja materiaalsesse küllusesse kiindunud ning keda need segadusse ajavad, pole suutelised oma mõistusega vastu võtma resoluutset otsust Kõigekõrgema Jumala pühendunud teenimise kasuks.

감각 만족과 물질적 풍요에 지나치게 집착하고, 그것으로 당혹한 자의 마음에는 지고한 주를 향한 봉헌의 굳은 결심이 서지 않느니라.

Purport

주석

Sõna samādhi tähendab keskendunud mõistust. „Niruktis", vedakirjanduse selgitavas sõnaraamatus, öeldakse: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva yāthātmyam. „Kui joogi on keskendanud mõistuse oma tõelise olemuse mõistmisele, siis viibib see samādhi seisundis." Samādhini ei jõua kunagi inimesed, kes on huvitatud materiaalsetest meelelistest naudingutest ning keda sellised ajalikud asjad segadusse ajavad. Kõik nad on materiaalse energia seaduste järgi läbikukkumisele määratud.

사마디(Samādhi)란 “고정된 마음”을 의미한다. 베다 사전 니룩띠에 “삼약 아디야떼’스민 아뜨마-땃뜨바-야탸뜨먐(Samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva-yāthātmyam)”이라고 적혀 있다. “마음이 자아를 알기 위해 집중될 때를 사마디에 들었다고 한다.” 사마디는 물질적인 감각 만족에 관심이 있거나 일시적인 것에 정신이 팔린 자에게는 불가능하다. 그들은 물질적 에너지의 과정에 의해 대부분 패배한다.