Skip to main content

Synonyma

abja-jaḥ
Pán Brahmā, který se narodil z lotosu — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.37
advi-jaḥ
člověk, který není dvojzrozený svojí kulturou. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.5
sa-agra-jaḥ
se svým starším bratrem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.41
lakṣmaṇa-agra-jaḥ
Pán Śrī Rāmacandra, starší bratr Lakṣmaṇa. — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7
agra-jaḥ
starší — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.11
Jeho starší bratr (Pán Balarāma) — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.23
svým starším bratrem — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.13
svým starším bratrem, Pánem Balarāmou. — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.52
svým starším bratrem. — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.17
starší bratr — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.30
svým starším bratrem, Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.2
prvorozený — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.22
Můj starší bratr — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.38-39
starší bratr. — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.18
staršího bratra — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.25-26
ajana-yoni-jaḥ
syn Pána Brahmy, Dakṣa. — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.48
akṣa-jaḥ
Pán, který se narodil z Brahmovy nosní dírky. — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.2
avara- jaḥ
nejmladší — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.6
aṅga-jaḥ
zrozený z těla — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38
deha-jaḥ
narozen z jeho těla — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.3
sva-deha-jaḥ
zrozený z vlastního těla — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.37
diti-jaḥ
démonský syn Diti, Hiraṇyākṣa — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.18
dvi-jaḥ
dvojzrozený — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.13
dvojzrození (brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové) — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.13-14
člen třídy dvojzrozených — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.39
dvija-ātma-jaḥ
syn brāhmaṇy.Śrīmad-bhāgavatam 1.7.19
dvija-śāpa-jaḥ
následkem kletby brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 11.6.31
gotra-jaḥ
žák narozený ve tvé učednické posloupnosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.38-39
hṛdaya-jaḥ
syn — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.6
ikṣvāku-vaṁśa-jaḥ
narozený v Ikṣvākuovĕ dynastii — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.37
manu-jaḥ
potomek Manua (člověk) — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.23
člověk — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15
v podobě lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.12
mūrdha-jaḥ
jeho vlasy. — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.44
vlasy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.3
jaḥ
vnímaný — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.33
zrozen — Śrīmad-bhāgavatam 12.5.1
videha-jaḥ
protože se narodil z těla Mahārāje Nimiho, který opustil své hmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.13
sudāsa-jaḥ
syn Sudāse — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.43
padma-jaḥ
Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.24

Filter by hierarchy