Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.8.1

Verš

śrī-śuka uvāca
harito rohita-sutaś
campas tasmād vinirmitā
campāpurī sudevo ’to
vijayo yasya cātmajaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; haritaḥ — král jménem Harita; rohita-sutaḥ — syn krále Rohity; campaḥ — jménem Campa; tasmāt — jím (Haritou); vinirmitā — bylo postaveno; campā-purī — město zvané Campāpurī; sudevaḥ — jménem Sudeva; ataḥ — poté (od Campy); vijayaḥ — jménem Vijaya; yasya — jehož (Sudevův); ca — také; ātma-jaḥ — syn.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Synem Rohity byl Harita, který měl za syna Campu, jenž postavil město zvané Campāpurī. Synem Campy byl Sudeva a jeho synem byl Vijaya.