Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.3

Verš

dvaipāyanād anavaro
mahitve tasya dehajaḥ
sarvātmanā śritaḥ kṛṣṇaṁ
tat-parāṁś cāpy anuvrataḥ

Synonyma

dvaipāyanāt — z Vyāsadeva; anavaraḥ — v žádném směru nezaostávající; mahitve — co se týče velikosti; tasya — jeho (Vyāsy); deha-jaḥ — narozen z jeho těla; sarva-ātmanā — z celého srdce; śritaḥ — přijal útočiště; kṛṣṇam — Pán Kṛṣṇa; tat-parān — ti, kteří jsou Mu oddáni; ca — a; api — také; anuvrataḥ — následoval.

Překlad

Vidura se narodil z těla Vedavyāsy a v ničem za ním nezaostával. Přijal lotosové nohy Pána Kṛṣṇy celým svým srdcem a velice lnul k Jeho oddaným.

Význam

Vidurův původ je takový, že se narodil śūdrāṇī, ale zplodil ho Vyāsadeva. V žádném ohledu tedy nebyl na nižší úrovni nežli Vyāsadeva. Jelikož měl Vidura velkého otce, který byl uznávanou inkarnací Nārāyaṇa a který sestavil veškerou védskou literaturu, byl i on velkou osobností. Přijal Kṛṣṇu za svého uctívaného Pána a následoval Jeho pokyny celým svým srdcem.