Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.3.17

Verš

śrī-bhagavān uvāca
aho batāham ṛṣayo bhavadbhir avitatha-gīrbhir varam asulabham abhiyācito yad amuṣyātmajo mayā sadṛśo bhūyād iti mamāham evābhirūpaḥ kaivalyād athāpi brahma-vādo na mṛṣā bhavitum arhati mamaiva hi mukhaṁ yad dvija-deva-kulam.

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; aho — běda; bata — jsem zajisté potěšen; aham — Já; ṛṣayaḥ — ó velcí mudrci; bhavadbhiḥ — vámi; avitatha-gīrbhiḥ — jejichž všechna slova jsou pravdivá; varam — o požehnání; asulabham — velice obtížné získat; abhiyācitaḥ — žádali jste; yat — to; amuṣya — krále Nābhiho; ātma-jaḥ — syn; mayā sadṛśaḥ — jako Já; bhūyāt — může být; iti — takto; mama — Můj; aham — Já; eva — jedině; abhirūpaḥ — rovný; kaivalyāt — jelikož jsem jediný; athāpi — nicméně; brahma-vādaḥ — slova vyřčená vznešenými brāhmaṇy; na — ne; mṛṣā — lživá; bhavitum — stát se; arhati — má; mama — Moje; eva — jistě; hi — protože; mukham — ústa; yat — ta; dvija-deva-kulam — třída čistých brāhmaṇů.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, odpověděl: Ó velcí mudrci, svými modlitbami jste Mě potěšili. Všichni mluvíte pravdu. Modlili jste se, abych králi Nābhimu požehnal synem, jako jsem Já, ale toho je velice obtížné dosáhnout. Jelikož jsem jediná Nejvyšší Osoba a nikdo se Mi nevyrovná, nelze najít nikoho dalšího, jako jsem Já. V každém případě jste všichni kvalifikovaní brāhmaṇové, a proto se vaše slova nesmí ukázat jako nepravdivá. Brāhmaṇy, kteří skutečně oplývají bráhmanskými vlastnostmi, považuji za stejně dobré jako Má vlastní ústa.

Význam

Slovo avitatha-gīrbhiḥ znamená “ti, jejichž slova nelze zbavit účinnosti”. Brāhmaṇové (dvija, dvojzrození) dostávají prostřednictvím usměrnění śāster příležitost stát se téměř stejně mocnými jako Nejvyšší Pán. Nic z toho, co brāhmaṇa vysloví, nelze za žádných okolností zbavit účinnosti či změnit. Podle védských údajů představuje brāhmaṇa ústa Nejvyšší Osobnosti Božství; proto je mu při všech obřadech nabízeno jídlo (brāhmaṇa-bhojana). Když brāhmaṇa jí, je to přijímáno tak, že jí Samotný Nejvyšší Pán. Stejně tak nelze změnit nic z toho, co brāhmaṇa vysloví — musí se to stát. Učení mudrci, kteří vystupovali jako kněží při oběti Mahārāje Nābhiho, nebyli jen brāhmaṇy — měli takové schopnosti, že byli na úrovni devů (polobohů) nebo Samotného Boha. Kdyby tomu tak nebylo, jak by potom mohli pozvat Pána Viṣṇua do obětní arény? Bůh je jeden a nepatří tomuto nebo onomu náboženství. V Kali-yuze si různé náboženské sekty myslí, že jejich Bůh se liší od Boha ostatních, ale to není možné. Bůh je jeden a je vnímán z různých hledisek. Slovo kaivalyāt znamená, že Bůh nemá soupeře. Existuje jen jeden Bůh. Śvetāśvatara Upaniṣad (6.8) uvádí: na tat-samaś cābhyadhikaś ca dṛśyate — “Nelze nalézt nikoho, kdo by Mu byl roven nebo Ho převyšoval.” To je definice Boha.