Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.10.12

Verš

dagdhvātma-kṛtya-hata-kṛtyam ahan kabandhaṁ
sakhyaṁ vidhāya kapibhir dayitā-gatiṁ taiḥ
buddhvātha vālini hate plavagendra-sainyair
velām agāt sa manujo ’ja-bhavārcitāṅghriḥ

Synonyma

dagdhvā — spálením; ātma-kṛtya-hata-kṛtyam — po vykonání potřebných náboženských obřadů po smrti Jaṭāyua, který zemřel pro Pánův zájem; ahan — zabil; kabandham — démona Kabandhu; sakhyam — přátelství; vidhāya — poté, co navázal; kapibhiḥ — s vůdci opic; dayitā-gatim — přípravy na vysvobození Sīty; taiḥ — jimi; buddhvā — vědoucí; atha — poté; vālini hate — když byl Vāli zabit; plavaga-indra-sainyaiḥ — s pomocí opičích vojáků; velām — na břeh oceánu; agāt — šel; saḥ — On, Pán Rāmacandra; manu-jaḥ — v podobě lidské bytosti; aja — Pánem Brahmou; bhava — a Pánem Śivou; arcita-aṅghriḥ — jehož lotosové nohy jsou uctívány.

Překlad

Pán Rāmacandra, jehož lotosové nohy uctívá i Pán Brahmā a Pán Śiva, přijal podobu lidské bytosti. Takto vykonal pohřební obřad pro Jaṭāyua, kterého usmrtil Rāvaṇa. Potom zahubil démona jménem Kabandha, a když se spřátelil s vůdci opic, zabil Vāliho a zařídil vše nezbytné k osvobození matky Sīty, odebral se na břeh oceánu.

Význam

Když Rāvaṇa unášel Sītu, velký pták Jaṭāyu se mu postavil do cesty. Mocný Rāvaṇa ho však v boji porazil a usekl mu křídlo. Když Rāmacandra hledal Sītu, našel Jaṭāyua téměř mrtvého a dozvěděl se, že Sītu unesl Rāvaṇa. Po smrti Jaṭāyua zastal Pán Rāmacandra synovskou povinnost, kdy uspořádal pohřební obřad, a potom se spřátelil s opicemi, aby Sītādevī vysvobodil.