Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.5

Verš

kas tvaṁ mac-charaṇe loke
balād dhaṁsy abalān balī
nara-devo ’si veṣeṇa
naṭavat karmaṇā ’dvijaḥ

Synonyma

kaḥ — kdo jsi; tvam — ty; mat — moje; śaraṇe — pod ochranou; loke — v tomto světě; balāt — silou; haṁsi — zabíjíš; abalān — ty, kteří jsou bezmocní; balī — i když plný síly; nara-devaḥ — člověk-bůh; asi — vypadáš jako; veṣeṇa — podle šatů; naṭa-vat — jako divadelní herec; karmaṇā — skutky; advi-jaḥ — člověk, který není dvojzrozený svojí kulturou.

Překlad

Ó, kdo jsi? Vypadáš, že jsi silný, a přesto si dovoluješ zabíjet pod mou ochranou ty, kteří jsou bezmocní! Podle oděvu se vydáváš za božího člověka (za krále), ale tvé skutky se příčí zásadám dvojzrozených kṣatriyů.

Význam

Brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové se nazývají dvojzrození, protože tyto vyšší třídy lidí se narodí poprvé spojením rodičů a podruhé kulturním omlazením prostřednictvím duchovního zasvěcení od pravého ācāryi neboli duchovního mistra. Kṣatriya je tedy také dvojzrozený, jako brāhmaṇa, a jeho povinností je poskytovat ochranu bezmocným. Kṣatriyský král se považuje za představitele Boha, který chrání bezmocné a trestá ničemy. Kdykoliv dochází v tomto jednání vladařů k nesrovnalostem, přichází inkarnace Pána, aby znovu stanovila zásady zbožného království. Ve věku Kali se bez omezení zabíjejí ubohá a bezmocná zvířata, zvláště krávy, které mají od vládních představitelů dostávat veškerou ochranu. Vládci, kterým se tyto věci dějí přímo pod nosem, jsou tedy zástupci Boha pouze jménem. Tito mocní vládci panují nebohým občanům podle šatu či titulu, ale ve skutečnosti jsou to neschopní lidé nižší třídy, kteří postrádají kulturní hodnoty dvojzrozených. Nikdo nemůže od jednozrozeného (duchovně nekulturního) člověka nižší třídy očekávat spravedlnost nebo rovnoprávné jednání. Proto je ve věku Kali každý nešťastný, protože vláda ve státě je špatná. Moderní lidská společnost není dvojzrozená duchovní kulturou. Proto vláda lidí, kteří nejsou dvojzrození, je nutně vládou Kaliho, pod kterou je každý nešťastný.