Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.17.6

Verš

yas tvaṁ kṛṣṇe gate dūraṁ
saha-gāṇḍīva-dhanvanā
śocyo ’sy aśocyān rahasi
praharan vadham arhasi

Synonyma

yaḥ — na základě toho, že; tvam — ty ničemo; kṛṣṇe — Pán Kṛṣṇa; gate — odešel; dūram — z dohledu; saha — s; gāṇḍīva — lukem jménem Gāṇḍīva; dhanvanā — ten, který ho nosí, Arjuna; śocyaḥ — zločinec; asi — jsi považován za; aśocyān — nevinné; rahasi — na odlehlém místě; praharan — bijící; vadham — zabitý; arhasi — zasluhuješ.

Překlad

Ty darebáku, odvažuješ se týrat nevinnou krávu proto, že nám Pán Kṛṣṇa a Arjuna, který nosí luk Gāṇḍīva, zmizeli z očí? Jelikož biješ nevinného tvora na odlehlém místě, jsi považován za zločince a zasluhuješ si být zabit.

Význam

V civilizaci, odkud je Bůh zjevně vykázán a kde není žádný oddaný válečník jako Arjuna, využívají společníci věku Kali tohoto království a organizují zabíjení nevinných zvířat jako jsou krávy na odlehlých jatkách. Tito vrahové zvířat jsou hodni trestu smrti podle nařízení zbožného krále jakým byl Mahārāja Parīkṣit. Zločinec, který zabije zvíře na odlehlém místě, si zasluhuje trest smrti, stejně jako vrah, který zabije na odlehlém místě nevinné dítě.