Skip to main content

Synonyma

balim
prostředky uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.41
příkazy — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.42
dary — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.42
daně — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.18
silou. — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.12
předměty používané při uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.21
obětiny — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.49, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.49, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.16
složky obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.15
dary, předměty pro uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.8
oběti — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.27
předměty pro uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.28
příkazy pro Jeho potěšení — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.14
malé dary v podobě daní — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.13
dary. — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.53
dar — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.40
příspěvky — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.20
krále Baliho — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.164
Mahārāje Baliho — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.46
Baliho Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.29
Bali Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.5
různé předměty pro uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.5
Baliho — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.26
obĕtinu. — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.4
obĕtiny — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.35
daň — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.28
jeho daň — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.17
obĕtního daru — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.39
podíl — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.12
tyto dary — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.8
věnování darů či odvodů daní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.33
bhūta-balim
dar pro všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.18