Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.5

Verš

labdha-prasādaṁ nirmuktaṁ
pautraṁ vaṁśa-dharaṁ balim
niśāmya bhakti-pravaṇaḥ
prahrāda idam abravīt

Synonyma

labdha-prasādam — jenž dostal od Pána požehnání; nirmuktam — který byl propuštěn ze zajetí; pautram — jeho vnuk; vaṁśa-dharam — následovník; balim — Bali Mahārāja; niśāmya — když vyslechl; bhakti-pravaṇaḥ — s hluboce extatickou oddaností; prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Když Prahlāda Mahārāja slyšel, jak byl Bali Mahārāja, jeho vnuk a následovník, propuštěn ze zajetí a jak dostal Pánovo požehnání, s extatickou oddaností promluvil.