Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.6

Verš

śrī-prahrāda uvāca
nemaṁ viriñco labhate prasādaṁ
na śrīr na śarvaḥ kim utāpare ’nye
yan no ’surāṇām asi durga-pālo
viśvābhivandyair abhivanditāṅghriḥ

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; na — ne; imam — toto; viriñcaḥ — dokonce Pán Brahmā; labhate — může získat; prasādam — požehnání; na — ani; śrīḥ — bohyně štěstí; na — ani; śarvaḥ — Pán Śiva; kim uta — co říci o; apare anye — jiní; yat — které požehnání; naḥ — nás; asurāṇām — démonů; asi — stal ses; durga-pālaḥ — ochránce; viśva- abhivandyaiḥ — osobnostmi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, které jsou uctívané po celém vesmíru; abhivandita-aṅghriḥ — jehož lotosové nohy jsou uctívané.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tebe uctívá celý vesmír — dokonce i Pán Brahmā a Pán Śiva uctívají Tvé lotosové nohy. Přestože jsi však takovou velkou osobností, milostivě jsi nám, démonům, slíbil ochranu. Myslím, že ani Pán Brahmā, Pán Śiva či bohyně štěstí, Lakṣmī, nikdy nezískali takovou milost, o jiných polobozích či obyčejných lidech ani nemluvě.

Význam

Slovo durga-pāla je významné. Durga znamená “to, co nejde příliš snadno”. Obvykle se slovem durga označuje pevnost, do které se nelze příliš snadno dostat. Jiný význam tohoto slova je “potíž”. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, slíbil, že ochrání Baliho Mahārāje a jeho společníky před veškerým nebezpečím, a proto je zde osloven jako durga-pāla, Pán, který chrání před všemi útrapami.