Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.19.7

Verš

oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya mahānubhāvāya mahāvibhūti-pataye saha mahā-vibhūtibhir balim upaharāmīti; anenāhar-ahar mantreṇa viṣṇor āvāhanārghya-pādyopasparśana-snāna-vāsa-upavīta-vibhūṣaṇa-gandha-puṣpa-dhūpa-dīpopahārādy-upacārān susamā-hitopāharet.

Synonyma

oṁ — ó můj Pane; namaḥ — poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství, v plné míře oplývající šesti vznešenými vlastnostmi; mahā-puruṣāya — nejlepšímu z poživatelů; mahā-anubhāvāya — nejmocnějšímu; mahā-vibhūti — bohyně štěstí; pataye — manželovi; saha — se; mahā-vibhūtibhiḥ — společníky; balim — dary; upaharāmi — nabízím; iti — takto; anena — touto; ahaḥ-ahaḥ — každý den; mantreṇa — mantrou; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; āvāhana — vzývání; arghya-pādya-upasparśana — voda na umytí nohou, rukou a úst; snāna — voda na Jeho koupání; vāsa — šaty; upavīta — posvátná šňůra; vibhūṣaṇa — ozdoby; gandha — voňavky; puṣpa — květy; dhūpa — vonné tyčinky; dīpa — lampy; upahāra — dary; ādi — a tak dále; upacārān — dary pro uctívání; su-samāhitā — s velkou pozorností; upāharet — musí obětovat.

Překlad

“Můj Pane Viṣṇu, Jenž v plné míře oplýváš šesti vznešenými vlastnostmi, jsi nejlepší z poživatelů a nejmocnější ze všech. Ó manželi matky Lakṣmī, doprovázený mnoha společníky, jakým je například Viśvaksena, s úctou se Ti klaním. Obětuji Ti všechny předměty, jimiž jsi uctíván.” Oddaný má každý den velmi pozorně recitovat tuto mantru, když uctívá Pána Viṣṇua se vším příslušenstvím, jako je voda na umytí Jeho nohou, rukou a úst a voda na Jeho koupání. Musí Pánu obětovat různé dary používané k Jeho uctívání, jako jsou šaty, posvátná šňůra, ozdoby, voňavky, květy, vonné tyčinky a lampy.

Význam

Tato mantra je velice důležitá. Každý, kdo uctívá Božstva, by měl recitovat výše uvedenou mantru, začínající slovy oṁ namo bhagavate mahā-puruṣāya.