Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.36

Verš

vijayābhimukho rājā
śrutvaitad abhiyāti yān
baliṁ tasmai haranty agre
rājānaḥ pṛthave yathā

Synonyma

vijaya-abhimukhaḥ — ten, kdo se chystá dobýt vítězství; rājā — král; śrutvā — naslouchání; etat — toto; abhiyāti — vyjede; yān — na voze; balim — daně; tasmai — jemu; haranti — odevzdávají; agre — předtím; rājānaḥ — jiní králové; pṛthave — králi Pṛthuovi; yathā — jako to činili.

Překlad

Když král, který se chystá nasednout na vůz, aby dobyl vítězství a vládu nad světem, třikrát přednese vyprávění o Pṛthuovi Mahārājovi, všichni podřízení králové mu budou automaticky odevzdávat všechny požadované daně — tak, jako je odevzdávali Mahārājovi Pṛthuovi — na jeho pouhý rozkaz.

Význam

Jelikož si kšatrijský král přirozeně přeje vládnout celému světu, chce si podřídit všechny ostatní krále. Tak tomu bylo i před mnoha lety, když Zemi vládl Mahārāja Pṛthu. Byl tehdy jediným vládcem této planety, stejně jako ještě před pěti tisíci lety Mahārāja Yudhiṣṭhira a Mahārāja Parīkṣit. Podřízení králové se někdy bouřili a hlavní vládce je musel jet potrestat. Přednášení příběhu o životě a charakteru Mahārāje Pṛthua se doporučuje dobyvačným králům, kteří chtějí naplnit svou touhu po vládě nad celým světem.