Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.20

Verš

yasyātmānuvaśaś cet syāt
sarve tad-vaśagā ime
lokāḥ sapālā yacchanti
sarve balim atandritāḥ

Synonyma

yasya — jehož; ātmā — mysl; anuvaśaḥ — ovládnutá; cet — jestliže; syāt — může být; sarve — vše; tat-vaśa-gāḥ — pod jeho kontrolou; ime — tyto; lokāḥ — světy; sa-pālāḥ — s jejich vládci; yacchanti — nabízejí; sarve — všechny; balim — příspěvky; atandritāḥ — zbavující se lenosti.

Překlad

Je-li mysl krále plně ovládnutá, všichni členové jeho rodiny a vládní úředníci jsou mu podřízeni. Guvernéři jeho provincií předkládají daně včas, aniž by kladli odpor; co potom říci o méně významných služebnících?

Význam

Aṅgirā Ṛṣi se krále otázal, zda je ovládnutá také jeho mysl. To je pro dosažení štěstí nejdůležitější.