Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.21

Verš

ātmanaḥ prīyate nātmā
parataḥ svata eva vā
lakṣaye ’labdha-kāmaṁ tvāṁ
cintayā śabalaṁ mukham

Synonyma

ātmanaḥ — tebe; prīyate — je potěšená; na — ne; ātmā — mysl; parataḥ — z jiných příčin; svataḥ — kvůli tobě samotnému; eva — vskutku; — nebo; lakṣaye — mohu vidět; alabdha-kāmam — nedosáhl svých vytoužených cílů; tvām — ty; cintayā — úzkostí; śabalam — bledý; mukham — obličej.

Překlad

Ó králi Citraketu, vidím, že tvá mysl není spokojená. Zdá se, že jsi nedosáhl svého vytouženého cíle. Je tomu tak kvůli tobě samotnému, nebo to způsobili druzí? Na tvé bledé tváři se zračí hluboká úzkost.