Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.26

Verš

atha tārkṣya-suto jñātvā
virāṭ prabhu-cikīrṣitam
babandha vāruṇaiḥ pāśair
baliṁ sūtye ’hani kratau

Synonyma

atha — pak; tārkṣya-sutaḥ — Garuḍa; jñātvā — znající; virāṭ — král ptáků; prabhu-cikīrṣitam — touhu Pána Viṣṇua v podobě Vāmanadeva; babandha — spoutal; vāruṇaiḥ — patřícími Varuṇovi; pāśaiḥ — provazy; balim — Baliho; sūtye — kdy se přijímá soma-rasa; ahani — v den; kratau — v době oběti.

Překlad

Poté, v den soma-pāny, když byla oběť dokončena, král ptáků Garuḍa, který znal touhu svého Pána, zajal Baliho Mahārāje a spoutal ho Varuṇovými provazy.

Význam

Garuḍa, stálý společník Nejvyšší Osobnosti Božství, zná důvěrnou stránku Pánových tužeb. Tolerance a oddanost Baliho Mahārāje byly bezesporu ojedinělé a Garuḍa ho zajal proto, aby celému vesmíru ukázal velikost jeho tolerance.