Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.25

Verš

śrī-śuka uvāca
patyur nigaditaṁ śrutvā
daitya-dānava-yūthapāḥ
rasāṁ nirviviśū rājan
viṣṇu-pārṣada tāḍitāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; patyuḥ — jejich velitele (Baliho Mahārāje); nigaditam — co bylo tak popsáno; śrutvā — když slyšeli; daitya-dānava-yūtha-pāḥ — vůdci Daityů a démonů; rasām — do nižších končin vesmíru; nirviviśūḥ — sestoupili; rājan — ó králi; viṣṇu-pārṣada — společníky Pána Viṣṇua; tāḍitāḥ — hnáni.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, všichni vůdci démonů a Daityů sestoupili na pokyn svého velitele, Baliho Mahārāje, do nižších končin vesmíru, kam je hnali Viṣṇuovi vojáci.