Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.21.24

Verš

etān vayaṁ vijeṣyāmo
yadi daivaṁ prasīdati
tasmāt kālaṁ pratīkṣadhvaṁ
yo no ’rthatvāya kalpate

Synonyma

etān — všichni tito vojáci polobohů; vayam — my; vijeṣyāmaḥ — zvítězíme nad nimi; yadi — jestliže; daivam — prozřetelnost; prasīdati — nám bude přát; tasmāt — proto; kālam — tu příznivou dobu; pratīkṣadhvam — čekat na; yaḥ — která; naḥ — naše; arthatvāya kalpate — zvážíme, jestli je v náš prospěch.

Překlad

Dokud nám prozřetelnost nebude nakloněná, nemůžeme zvítězit. Musíme tedy čekat na příznivou dobu, kdy je budeme moci porazit.