Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.15.8

Verš

yasya vācā prajāḥ sarvā
gāvas tantyeva yantritāḥ
haranti balim āyattās
tasmai mukhyāya te namaḥ

Synonyma

yasya — jehož; vācā — védskými pokyny; prajāḥ — živé bytosti; sarvāḥ — všechny; gāvaḥ — býci; tantyā — provazem; iva — jako; yantritāḥ — jsou usměrňováni; haranti — nabízejí, odnášejí; balim — dary, předměty pro uctívání; āyattāḥ — pod kontrolou; tasmai — jemu; mukhyāya — hlavní osobě; te — tobě; namaḥ — uctivé poklony.

Překlad

Všechny živé bytosti ve vesmíru jsou vedeny védskými pokyny, stejně jako je býk usměrňován provazem, který má přivázaný k nosu. Nikdo nemůže porušovat pravidla daná védskými písmy. S úctou se ti klaníme, protože jsi hlavní osoba, která dala Vedy světu.

Význam

Védská literatura předkládá zákony Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdo nemůže porušovat pravidla daná védskou literaturou, stejně jako nikdo nemůže porušovat státní zákony. Každá živá bytost, která chce v životě dosáhnout skutečného prospěchu, musí jednat podle pokynů védské literatury. Tyto pokyny usměrňují podmíněné duše, které přicházejí do hmotného světa za hmotným smyslovým požitkem. Smyslový požitek je jako sůl. Člověk si nesmí vzít moc ani málo, ale nějakou sůl potřebuje, aby jeho jídlo bylo dobré. Podmíněné duše, které přišly do tohoto hmotného světa, mají používat své smysly v souladu s pokyny védské literatury, neboť jinak se budou dostávat do čím dál horších životních podmínek. Žádný člověk ani polobůh nemůže ustanovit zákony, které by se vyrovnaly zákonům védské literatury, protože ty ustanovil Nejvyšší Pán.