Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.147

Verš

tumi — vrajera jīvana,vraja-rājera prāṇa-dhana,
tumi vrajera sakala sampad
kṛpārdra tomāra mana,
āsi’ jīyāo vraja-jana,
vraje udaya karāo nija-pada

Synonyma

tumi — Ty; vrajera jīvana — život Vrindávanu; vraja-rājera — a krále Vradži, Nandy Mahārāje; prāṇa-dhana — jediným životem; tumi — Ty; vrajera — Vrindávanu; sakala sampad — veškeré bohatství; kṛpā-ardra — rozplývající se milosrdností; tomāra mana — Tvoje mysl; āsi' — přijď a; jīyāo — dáš život; vraja-jana — všem obyvatelům Vrindávanu; vraje — ve Vrindávanu; udaya karāo — vyjev; nija-pada — své lotosové nohy.

Překlad

„Můj drahý Kṛṣṇo, jsi životem Vrindávan-dhámu. Jsi zvláště životem Nandy Mahārāje. Jsi jediným bohatstvím vrindávanské země a jsi velmi milostivý. Prosím přijď a zachraň tak život všech vrindávanských obyvatel. Ponech prosím své lotosové nohy zase ve Vrindávanu.“

Význam

Śrīmatī Rādhārāṇī nevyjádřila své vlastní strádání z odloučení od Kṛṣṇy. Chtěla v Kṛṣṇovi probudit soucit se situací ostatních ve Vrindávan-dhámu – matkou Yaśodou, Mahārājem Nandou, pasáčky, gopīmi, ptáky a čmeláky na březích Jamuny, vodou Jamuny, stromy, lesy a vším ostatním, co ke Kṛṣṇovi patřilo, než opustil Vrindávan a odjel do Mathury. Tyto pocity Śrīmatī Rādhārāṇī vyjadřoval Śrī Caitanya Mahāprabhu, a proto zval Pána Jagannātha, Kṛṣṇu, aby se vrátil do Vrindávanu. To je důvod, proč jede ratha-yātrový vůz z Džagannáth Purí do chrámu Guṇḍici.