Skip to main content

Bg. 18.12

Verš

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synonyma

aniṣṭam — vedoucí do pekla; iṣṭam — vedoucí do nebe; miśram — smíšený; ca — a; tri-vidham — tří druhů; karmaṇaḥ — práce; phalam — výsledek; bhavati — přichází; atyāginām — pro ty, kdo se nezříkají; pretya — po smrti; na — ne; tu — ale; sannyāsinām — pro členy stavu odříkání; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Na toho, kdo se nezříká, čekají po smrti trojí plody jednání—žádoucí, nežádoucí a smíšené. Avšak na ty, kdo patří k stavu odříkání, žádné výsledky, kterými by museli trpět nebo si jich užít, nikdy nečekají.

Význam

Osoba vědomá si Kṛṣṇy, jednající se znalostí svého vztahu s Kṛṣṇou, je vždy osvobozená. Proto si po smrti nemusí užívat výsledků svých činů, ani jimi trpět.