Skip to main content

Bg. 18.12

Verš

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synonyma

aniṣṭam — vedúce do pekla; iṣṭam — vedúce do neba; miśram — zmiešané; ca — a; tri-vidham — trojaké; karmaṇaḥ — činov; phalam — výsledok; bhavati — stane sa; atyāginām — ktorí sa nezriekli; pretya — po smrti; na — nie; tu — ale; sannyāsinām — pre životné štádium odriekania; kvacit — kedykoľvek.

Překlad

Plody činov, ktoré po smrti dostanú tí, ktorí si neodriekajú, sú trojaké — vytúžené, nežiadúce a zmiešané. No tí, ktorí sú v životnom štádiu odriekania, nemajú plody, ktorých následkom by trpeli, alebo sa radovali.

Význam

Osoba vedomá si Kṛṣṇu, ktorá koná s vedomím skutočného vzťahu ku Kṛṣṇovi, je vždy slobodná. Preto sa po smrti nemusí ani radovať, ani trpieť kvôli plodom svojich činov.