Skip to main content

Bg. 18.12

Tekst

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synonyms

aniṣṭam — som fører til helvede; iṣṭam — som fører til himlen; miśram — blandet; ca — og; tri-vidham — det trefoldige; karmaṇaḥ — arbejde; phalam — resultat; bhavati — kommer; atyāginām — for dem, der ikke er forsagende; pretya — efter døden; na — ikke; tu — men; sannyāsinām — for dem i forsagelsens orden; kvacit — på noget tidspunkt.

Translation

Handlingens trefoldige frugter, nemlig de ønskede, de uønskede og en blanding af begge, tilfalder efter døden den, der ikke er forsagende. Men de, der er i forsagelsens orden, har intet sådant resultat at nyde eller lide under.

Purport

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst person, der handler i viden om sit forhold til Kṛṣṇa, er altid befriet. Derfor kommer han ikke til at lide under eller nyde af resultatet af sine handlinger efter døden.