Skip to main content

Bg. 18.12

Tekstas

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synonyms

aniṣṭam — vedantis į pragarą; iṣṭam — vedantis į dangų; miśram — mišrus; ca — ir; tri-vidham — trijų rūšių; karmaṇaḥ — darbo; phalam — rezultatas; bhavati — ateina; atyāginām — neatsižadėjusiam; pretya — po mirties; na — ne; tu — tačiau; sannyāsinām — atsižadėjusiam pasaulio; kvacit — bet kuriuo laiku.

Translation

Kas neatsižada, tas po mirties ragauja trijų rūšių veiklos vaisius: geidžiamus, negeidžiamus ir mišrius. O tie, kurie stojo į atsižadėjimo kelią, nepatiria savo veiklos pasekmių nei džiaugsmo, nei kančios forma.

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus, kuris veikia suvokdamas savo ryšį su Kṛṣṇa, visada yra išsivadavęs. Todėl po mirties jis nepatiria savo veiklos pasekmių nei džiaugsmo, nei kančios forma.