Skip to main content

Bg. 18.12

Tekst

aniṣṭam iṣṭaṁ miśraṁ ca
tri-vidhaṁ karmaṇaḥ phalam
bhavaty atyāgināṁ pretya
na tu sannyāsināṁ kvacit

Synoniemen

aniṣṭam — naar de hel leidend; iṣṭam — naar de hemel leidend; miśram — gemengd; ca — en; tri-vidham — in drie soorten; karmaṇaḥ — van activiteiten; phalam — het resultaat; bhavati — komt; atyāginām — voor zij die niet onthecht zijn; pretya — na hun dood; na — niet; tu — maar; sannyāsinām — voor de onthechte levensorde; kvacit — wanneer dan ook.

Vertaling

Wie niet onthecht is, zal na zijn dood worden opgewacht door de drie soorten resultaten van zijn activiteiten — gewenste, ongewenste en gemengde. Maar zij die zich in de onthechte levensorde bevinden, ontkomen aan zulke resultaten die genot en leed veroorzaken.

Betekenisverklaring

Een Kṛṣṇa-bewust persoon die zijn activiteiten verricht met kennis van zijn relatie met Kṛṣṇa, is altijd bevrijd. Na zijn dood hoeft hij daarom niet te genieten van de resultaten van zijn daden en hoeft er ook niet door te lijden.