Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 18.12

Текст

аниш̣т̣ам иш̣т̣ам̇ мишрам̇ ча
три-видхам̇ карман̣ах̣ пхалам
бхаватй атя̄гина̄м̇ претя
на ту сання̄сина̄м̇ квачит

Дума по дума

аниш̣т̣ам – които водят към ада; иш̣т̣ам – които водят към рая; мишрам – смесени; ча – и; три-видхам – трите вида; карман̣ах̣ – на работа; пхалам – резултатът; бхавати – идва; атя̄гина̄м – за тези, които не са се отрекли; претя – след смъртта; на – не; ту – но; сання̄сина̄м – за отречението от света; квачит – по всяко време.

Превод

Неотречените получават след смъртта плодовете от дейността – желаното, нежеланото и смесеното. Но няма резултат, който да причинява страдание или радост на отреклите се от света.

Пояснение

Осъзнатият за Кр̣ш̣н̣а, който действа в знание за връзката си с Кр̣ш̣н̣а, е винаги свободен. Затова след смъртта той не се наслаждава и не страда от резултатите на делата си.