Skip to main content

TEXT 7

VERSO 7

Verš

Texto

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te
asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyma

Sinônimos

asmākam — naši; tu — ale; viśiṣṭāḥ — zvláště mocní; ye — kteří; tān — těch; nibodha — zaznamenej, věz; dvija-uttama — ó nejlepší z brāhmaṇů; nāyakāḥ — velitelé; mama — mých; sainyasya — vojáků; saṁjñā-artham — pro informaci; tān — je; bravīmi — říkám; te — tobě.

asmākam — nossos; tu — mas; viśiṣṭāḥ — especialmente poderosos; ye — os quais; tān — sobre eles; nibodha — apenas ouça, fique informado; dvija-uttama — ó melhor dos brāhmaṇas; nāyakāḥ — capitães; mama — meus; sainyasya — dos soldados; saṁjñā-artham — para informação; tān — sobre eles; bravīmi — estou falando; te — a você.

Překlad

Tradução

Ó nejlepší z brāhmaṇů, dovol mi však, abych tě zpravil o velitelích, kteří jsou zvláště způsobilí k vedení mých vojsk.

Mas para a sua informação, ó melhor dos brāhmaṇas, deixe-me falar-lhe sobre os capitães que são especialmente qualificados para conduzir minha força militar.