Skip to main content

Bg. 1.7

Verš

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyma

asmākam — naši; viśiṣṭāḥ — obzvlášť silní; ye — ktorí; tān — tých; nibodha — všimni si; dvija-uttama — ó, najlepší z brāhmaṇov; nāyakāḥ — velitelia; mama — moji; sainyasya — vojakov; saṁjñā-artham — pre tvoju informáciu; tān — ich; bravīmi — hovorím; te — tebe.

Překlad

Ó, najlepší z brāhmaṇov, dovoľ mi, aby som ťa informoval o veliteľoch, ktorí sú obzvlášť schopní viesť moje vojsko.