Skip to main content

Bg. 1.7

Verš

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyma

asmākam — naši; tu — ale; viśiṣṭāḥ — zvláště mocní; ye — kteří; tān — těch; nibodha — zaznamenej, věz; dvija-uttama — ó nejlepší z brāhmaṇů; nāyakāḥ — velitelé; mama — mých; sainyasya — vojáků; saṁjñā-artham — pro informaci; tān — je; bravīmi — říkám; te — tobě.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, dovol mi však, abych tě zpravil o velitelích, kteří jsou zvláště způsobilí k vedení mých vojsk.