Skip to main content

Bg. 1.6

Verš

yudhāmanyuś ca vikrānta
uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca
sarva eva mahā-rathāḥ

Synonyma

yudhāmanyuḥ — Yudhāmanyu; ca — rovněž; vikrāntaḥ — mocný; uttamaujāḥ — Uttamaujā; ca — a; vīrya-vān — velmi mocný; saubhadraḥ — syn Subhadry; draupadeyāḥ — synové Draupadī; ca — a; sarve — všichni; eva — jistě; mahā-rathāḥ — velcí bojovníci na válečných vozech.

Překlad

Je tu mocný Yudhāmanyu, velice silný Uttamaujā, syn Subhadry a synové Draupadī. Ti všichni jsou velkými bojovníky na válečných vozech.