Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 1.7

Текст

асма̄кам ту вишиш̣т̣а̄ йе
та̄н нибодха двиджоттама
на̄яка̄ мама саиняся
самгя̄ртхам та̄н бравӣми те

Дума по дума

асма̄кам – нашите; ту – но; вишиш̣т̣а̄х̣ – особено силни; йе – които; та̄н – тях; нибодха – обърни внимание; двиджа-уттама – о, най-добър сред бра̄хман̣ите; на̄яка̄х̣ – командващи; мама – моите; саиняся – на войниците; самгя̄-артхам – за сведение; та̄н – тях; бравӣми – аз говоря; те – на теб.

Превод

О, най-добър сред бра̄хман̣ите, нека ти представя опитните военачалници, които ще водят моята армия.