Skip to main content

La bhagavad-gītā 1.7

Texte

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyms

asmākam: nos; tu: mais; viśiṣṭāḥ: particulièrement puissants; ye: qui; tān: eux; nibodha: prends note de, sois informé; dvija-uttama: ô meilleur des brāhmaṇas; nāyakāḥ: capitaines; mama: de mes; sainyasya: soldats; saṁjñā-artham: à titre d’information; tān: eux; bravīmi: je dis; te: à toi.

Translation

À présent, ô meilleur des brāhmaṇas, laisse-moi te dire quels chefs hautement qualifiés commandent mon armée.