Skip to main content

TEXTS 37-38

TEXTS 37-38

Verš

Tekst

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana

Synonyma

Synonyms

yadi — když; api — dokonce; ete — oni; na — ne; paśyanti — vidí; lobha — chamtivostí; upahata — přemožena; cetasaḥ — jejich srdce; kula-kṣaya — ve zničení rodiny; kṛtam — učiněnou; doṣam — chybu; mitra-drohe — v roztržkách s přáteli; ca — také; pātakam — reakce za hříšné činy; katham — proč; na — nemělo by; jñeyam — být věděno; asmābhiḥ — námi; pāpāt — od hříchů; asmāt — těchto; nivartitum — upustit; kula-kṣaya — ve zničení dynastie; kṛtam — spáchaný; doṣam — zločin; prapaśyadbhiḥ — těmi, kteří mohou vidět; janārdana — ó Kṛṣṇo.

yadi — kui; api — isegi; ete — nemad; na — ei; paśyanti — näevad; lobha — ahnuse poolt; upahata — vallutatud; cetasaḥ — nende südamed; kula- kṣaya — suguvõsa tapmises; kṛtam — tehtud; doṣam — viga; mitra-drohe — sõpradega tülitsemises; ca — samuti; pātakam — pattude järelmõjud; katham — miks; na — ei peaks; jñeyam — teada olema; asmābhiḥ — meie poolt; pāpāt — pattudest; asmāt — nendest; nivartitum — lõpetama; kula- kṣaya — dünastia hävitamises; kṛtam — tehtud; doṣam — kuritegu; prapaśyadbhiḥ — nende poolt, kes näevad; janārdana — oo, Kṛṣṇa.

Překlad

Translation

Ó Janārdano, třebaže tito muži se srdci podmaněnými chamtivostí nevidí nic špatného ve zničení svého rodu a v roztržkách se svými přáteli, proč bychom my, kteří zločin ve zničení rodu vidíme, měli spáchat takové hříchy?

Oo, Janārdana, ehkki need inimesed, kelle südamed on vallutanud ahnus, ei pea oma suguvõsa tapmist ega sõpradega tülitsemist vääraks, miks peaksime meie, kes me mõistame, et oma suguvõsa hävitamine on kuritegu, langema nende patutegude sooritamisse?

Význam

Purport

Kṣatriya nikdy neodmítá výzvu k boji či k hazardní hře. Arjuna tedy nemohl boj odmítnout, protože ho k němu Duryodhanova strana vyzvala. Když k tomu došlo, uvažoval následujícím způsobem. Jeho soupeři mohou být slepí pokud jde o následky této výzvy, ale on dokáže zlé následky předvídat a nemůže takovou výzvu přijmout; povinnost je závazná jen tehdy, pokud je její výsledek prospěšný. Po zvážení všech pro a proti se Arjuna rozhodl nebojovat.

Kṣatriyale ei soovitata lahingust või õnnemängust keelduda, kui rivaalitsev pool talle vastava ettepaneku peaks tegema. Omades sellist kohustust, ei saanud Arjuna võitlemisest keelduda, sest Duryodhana oma kaaslastega oli selleks ettepaneku teinud. Seepärast arvas Arjuna, et vastaspool võib-olla ei mõista sellise väljakutse tagajärgi. Arjuna aga mõistis selle julmi tagajärgi ega saanud seepärast väljakutset vastu võtta. Kohustusi tuleb täita vaid siis, kui sellel on head tagajärjed. Vastupidisel juhul pole keegi kohustatud ettekirjutatud käitumisnormi järgima. Arvestades kõiki neid poolt- ja vastuargumente, otsustas Arjuna lahingusse mitte astuda.