Skip to main content

Synonyma

vaiṣṇava-agryaḥ
nejpřednĕjší z oddaných Pána Viṣṇua. — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.53
vaiṣṇava apamāna
urážky oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.147
vaiṣṇava-aparādha
přestupek u nohou vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.156
pāṭhāna-vaiṣṇava bali'
známí jako pāṭhānští vaiṣṇavové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.211
baḍa baḍa vaiṣṇava
mnoho uznávaných oddaných na vysoké úrovni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.142
śrī-vaiṣṇava trimalla-bhaṭṭa
Trimalla Bhaṭṭa byl Śrī-vaiṣṇava — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.109
vaiṣṇava brāhmaṇa
brāhmaṇa následující vaiṣṇavské zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.48
brāhmaṇa-vaiṣṇava
vaiṣṇavové z brāhmaṇských rodin — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.10
vaiṣṇava-brāhmaṇa
vaiṣṇavští brāhmaṇovéŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.91
brāhmaṇský následovník vaiṣṇavismu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.93
vaiṣṇava-carita
čistí oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.305
cāri vaiṣṇava
čtyři vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.77
vaiṣṇava deha
tělo vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.191
vaiṣṇava dekhiyā
když uviděl oddané — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.104
vaiṣṇava-dharma
vaiṣṇavské zásady — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.147
duḥkhī vaiṣṇava
chudý vaiṣṇava — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.206
e saba vaiṣṇava
všichni tito vaiṣṇavové — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.57
e-saba vaiṣṇava
všichni tito čistí oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.47
eka vaiṣṇava
jeden oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.47
śrī-vaiṣṇava eka
jeden oddaný z Rāmānuja-sampradāyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.82
vaiṣṇava-gaṇa
oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.41
všechny vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.95
vaiṣṇavové. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.336, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.74
oddaní Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.125
všichni vaiṣṇavové — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.70
sarva vaiṣṇava-gaṇa
všichni vaiṣṇavové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.182
vaiṣṇava-gaṇe
oddaným Pána. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.212
vaiṣṇava ha-ila
stal se vaiṣṇavou, milovníkem a služebníkem Pána Viṣṇua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.266
vaiṣṇava haila
stali se oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.118
stali se oddanými Pána Kṛṣṇy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.76
stal se vaiṣṇavou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.292
vaiṣṇava haya
stávají se oddanými. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.103
stávají se oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.7-8
vaiṣṇava hañā
poté, co se stali oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.11
jsoucí vaiṣṇavou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.95
vaiṣṇava-janaiḥ
oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.207
vaiṣṇava-jñāne
jelikož poznali, že jde o vaiṣṇavu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.251
vaiṣṇava jāni'
věděli, že je vaiṣṇava — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.52
přijímající tě jako vaiṣṇavu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.57
vaiṣṇava kaila
udělal vaiṣṇavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.68