Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.305

Verš

brāhmaṇa-samāja saba — vaiṣṇava-carita
vaiṣṇava sakala paḍe ‘kṛṣṇa-karṇāmṛta’

Synonyma

brāhmaṇa-samāja — společenství brāhmaṇů; saba — všichni; vaiṣṇava-carita — čistí oddaní; vaiṣṇava sakala — všichni vaiṣṇavové; paḍe — studují; kṛṣṇa-karṇāmṛtaKṛṣṇa-karṇāmṛtu od Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Překlad

Tamní společenství brāhmaṇů se skládalo z čistých oddaných. Pravidelně studovali knihu s názvem Kṛṣṇa-karṇāmṛta, kterou napsal Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Význam

Tato kniha od Bilvamaṇgala Ṭhākura má 112 veršů. Existují dvě nebo tři knihy stejného názvu a také dva komentáře na Bilvamaṅgalovu knihu. Jeden z nich napsal Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī a druhý Caitanya dāsa Gosvāmī.