Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.68

Verš

śiva-kāñcī āsiyā kaila śiva daraśana
prabhāve ‘vaiṣṇava’ kaila saba śaiva-gaṇa

Synonyma

śiva-kāñcī — na posvátné místo Šiva-káňčí; āsiyā — přišel; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; prabhāve — svým vlivem; vaiṣṇava kaila — udělal vaiṣṇavy; saba — ze všech; śaiva-gaṇa — oddaných Pána Śivy.

Překlad

Po příchodu do Šiva-káňčí Caitanya Mahāprabhu navštívil božstvo Pána Śivy. Svým vlivem udělal ze všech oddaných Pána Śivy vaiṣṇavy.

Význam

Šiva-káňčí se také nazývá Káňčípuram nebo také jihoindické Váránasí. V Šiva-káňčí stojí stovky chrámů se symboly představujícími Pána Śivu. O jednom z těchto chrámů se říká, že je nesmírně starý.