Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.69

Verš

viṣṇu-kāñcī āsi’ dekhila lakṣmī-nārāyaṇa
praṇāma kariyā kaila bahuta stavana

Synonyma

viṣṇu-kāñcī — na posvátné místo Višnu-káňčí; āsi' — když přišel; dekhila — Pán viděl; lakṣmī-nārāyaṇa — Božstvo Pána Nārāyaṇa s matkou Lakṣmī, bohyní štěstí; praṇāma kariyā — poté, co se poklonil; kaila — přednesl; bahuta stavana — mnoho modliteb.

Překlad

Potom Pán navštívil posvátné místo zvané Višnu-káňčí, kde zhlédl Božstva Lakṣmī-Nārāyaṇa, kterým se poklonil a přednesl mnoho modliteb pro Jejich potěšení.

Význam

Višnu-káňčí se nachází asi osm kilometrů od Káňčípuram. Na tomto místě sídlí Pán Varadarāja, další z podob Pána Viṣṇua. Je tam také velké jezero, známé jako Ananta-saróvara.