Skip to main content

Synonyma

ajita-indriyaḥ
neschopný ovládat své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.40
neschopný ovládat smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.19
který si nepodmanil smysly — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.9
jelikož nedokáže ovládat smysly — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.15
nenaučil se ovládat své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.45
jenž se nikdy nenaučil ovládat své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.56
neovládnutým smyslům. — Śrīmad-bhāgavatam 11.26.17
akhila-indriyaḥ
všechny funkce vnějších smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.44
vijita-anya-indriyaḥ
ten, kdo si podrobil všechny ostatní smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.21
atikutuka-udvṛtya-stimita-ekādaśa-indriyaḥ
jehož jedenáct smyslů bylo otřeseno velkým údivem a pak ohromeno transcendentální blažeností — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.56
avahita-indriyaḥ
se soustředěnou myslí, neochvějně. — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.25
avicala-indriyaḥ
aniž by ho vzrušovaly smysly — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.14
avijita-indriyaḥ
který neovládá své smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.38
bala-indriyaḥ
jehož síla a schopnosti smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.2-3
indriyaḥ
smysly — Bg. 4.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.53, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.18
smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.23
ten, kdo má takové smysly — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.8
jehož smysly — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.11
jeho smysly — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.41
síla smyslů. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.22
jeho smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.46
mé smysly — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.32
Jeho smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 10.62.23-24
jehož smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.6
jehož oči — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.27
své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.7
smysly. — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.32-33
jejíž smysly — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.178
jita-indriyaḥ
kdo přemohl smysly — Bg. 5.7
ovládnuté smysly — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.23
dokonale ovládající smysly a mysl — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.31-32
zcela ovládající smysly — Śrīmad-bhāgavatam 7.12.6
ten, kdo si podrobil smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.21
ten, kdo ovládl smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.20
poté, co si podrobil své smysly — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.34
vijita-indriyaḥ
s ovládnutými smysly — Bg. 6.8
ātura-indriyaḥ
kdo trpí — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.21
sunirvṛta-indriyaḥ
velmi spokojený s tím, že má příležitost k uspokojování smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.17
pramuṣita-indriyaḥ
jehož smysly byly vzrušené — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.27
ākula-indriyaḥ
plný úzkosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.28-29