Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.23

Verš

śrī-śuka uvāca
jitāsano jita-śvāso
jita-saṅgo jitendriyaḥ
sthūle bhagavato rūpe
manaḥ sandhārayed dhiyā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; jita-āsanaḥ — ovládnutý sed; jita-śvāsaḥ — ovládnuté dýchání; jita-saṅgaḥ — ovládnutá společnost; jita-indriyaḥ — ovládnuté smysly; sthūle — ve hrubé hmotě; bhagavataḥ — na Osobnost Božství; rūpe — v tomto rysu; manaḥ — mysl; sandhārayet — musí obrátit; dhiyā — inteligencí.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Je třeba ovládnout sed, jógovou prāṇāyāmou usměrnit dýchání a tak ovládnout mysl a smysly. Pak musíš inteligencí obrátit mysl na hrubohmotné síly Pána (zvané virāṭ-rūpa).

Význam

Hmotně zaneprázdněná mysl nedovoluje podmíněné duši překročit hranici tělesného pojetí vlastního já. Materialistům je proto předepsán meditační systém yogy (ovládnutí sedu a dýchání a upnutí mysli na Nejvyššího), aby se jim postupně utvořil charakter. Dokud tito materialisté nejsou schopni vyčistit svoji hmotně zaneprázdněnou mysl, nedokáží se soustředit na myšlenky o transcendenci. Mohou proto nejprve upnout svoji mysl na hrubohmotné, vnější rysy Pána, a takto postupně udělat pokrok. Následující verše popisují různé části Pánovy gigantické podoby. Materialisté od jógového systému sebeovládání očekávají, že tak získají nějaké mystické síly, ale pravým účelem tohoto usměrňování je odstranit nahromaděnou špínu, jakou je chtíč, hněv, chamtivost a ostatní hmotná znečištění. Pokud průvodní jevy mystického sebeovládání odvedou yogīna od původního záměru, pak celé jeho snažení bude neúspěšné, neboť konečným cílem je realizace Boha. Doporučuje se proto, aby ustálil svou materialistickou mysl v odlišném pojetí a realizoval tak moc Pána. Jakmile pochopí, že síly jsou projevené nástroje transcendence, automaticky pokročí na další stupeň a postupně se mu otevřou dveře až k plné realizaci.