Skip to main content

Sloka 23

ВІРШ 23

Verš

Текст

śrī-śuka uvāca
jitāsano jita-śvāso
jita-saṅgo jitendriyaḥ
sthūle bhagavato rūpe
manaḥ sandhārayed dhiyā
ш́рі-ш́ука ува̄ча
джіта̄сано джіта-ш́ва̄со
джіта-сан̇
ґо джітендрійах̣
стгӯле бга
ґавато рӯпе
манах̣ сандга̄райед дгійа̄

Synonyma

Послівний переклад

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī řekl; jita-āsanaḥ — ovládnutý sed; jita-śvāsaḥ — ovládnuté dýchání; jita-saṅgaḥ — ovládnutá společnost; jita-indriyaḥ — ovládnuté smysly; sthūle — ve hrubé hmotě; bhagavataḥ — na Osobnost Božství; rūpe — v tomto rysu; manaḥ — mysl; sandhārayet — musí obrátit; dhiyā — inteligencí.

ш́рі-ш́уках̣ ува̄ча—Шукадева Ґосвамі сказав; джіта-а̄санах̣ —   прибравши стійкої сидячої пози; джіта-ш́ва̄сах̣  —  опановуючи дихання; джіта-сан̇ґах̣  —  ретельно добираючи коло спілкування; джіта-індрійах̣  —  приборкавши чуття; стгӯле  —  у грубій матерії; бгаґаватах̣  —  Бога-Особи; рӯпе  —  на формі; манах̣   —   розум ; сандга̄райет   —   треба зосередити ; дгійа̄   —   інтелектом

Překlad

Переклад

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Je třeba ovládnout sed, jógovou prāṇāyāmou usměrnit dýchání a tak ovládnout mysl a smysly. Pak musíš inteligencí obrátit mysl na hrubohmotné síly Pána (zvané virāṭ-rūpa).

Шукадева Ґосвамі відповів : Слідкуючи за тим , щоб сидіти у правильній позі, реґулюючи дихання йоґічною пранаямою і таким чином приборкуючи розум та чуття, треба своїм інтелектом скерувати розум на грубі енерґії Господа [що мають назву вірат-рупа].

Význam

Коментар

Hmotně zaneprázdněná mysl nedovoluje podmíněné duši překročit hranici tělesného pojetí vlastního já. Materialistům je proto předepsán meditační systém yogy (ovládnutí sedu a dýchání a upnutí mysli na Nejvyššího), aby se jim postupně utvořil charakter. Dokud tito materialisté nejsou schopni vyčistit svoji hmotně zaneprázdněnou mysl, nedokáží se soustředit na myšlenky o transcendenci. Mohou proto nejprve upnout svoji mysl na hrubohmotné, vnější rysy Pána, a takto postupně udělat pokrok. Následující verše popisují různé části Pánovy gigantické podoby. Materialisté od jógového systému sebeovládání očekávají, že tak získají nějaké mystické síly, ale pravým účelem tohoto usměrňování je odstranit nahromaděnou špínu, jakou je chtíč, hněv, chamtivost a ostatní hmotná znečištění. Pokud průvodní jevy mystického sebeovládání odvedou yogīna od původního záměru, pak celé jeho snažení bude neúspěšné, neboť konečným cílem je realizace Boha. Doporučuje se proto, aby ustálil svou materialistickou mysl v odlišném pojetí a realizoval tak moc Pána. Jakmile pochopí, že síly jsou projevené nástroje transcendence, automaticky pokročí na další stupeň a postupně se mu otevřou dveře až k plné realizaci.

ПОЯСНЕННЯ: Поглинутий матеріальними речами розум зумовленої душі не дозволяє їй вийти за межі тілесних уявлень про себе. Тому для грубого матеріаліста рекомендована система медитаційної йоґи (дотримання правильної сидячої пози, опанування віддиху і зосередження розуму на Всевишньому), що призначена змінити характер його мислення. Не зумівши очистити свого поглинутого матеріальним розуму, матеріаліст не зможе зосередити думки на трансцендентному. Отже, щоб очистити свій розум, можна зосередити його на грубоматеріальному, зовнішньому, аспекті Господа. У подальших віршах поданий опис різних частин велетенської форми Господа.

Матеріалісти палко прагнуть оволодіти в результаті цього методу самоопанування всілякими містичними силами. Проте істинна мета йоґічних вправ    —    це позбутися нагромадженого в серці бруду: хіті, гніву, жадности та будь-якої іншої матеріальної скверни. Звабитись чудесними силами, побічними наслідками містичної практики,    —    це для йоґа- містика повна поразка на шляху до йоґічної досконалости, тому що остаточною метою йоґи є усвідомити Бога. Такому йоґурекомендовано зосереджувати свій грубо матеріалістичний розум на іншій концепції Господа, що дає змогу усвідомити Його енерґії. А коли йоґ усвідомлює, що всі енерґії є просто проявами й знаряддями трансцендентного, він природно піднімається на сходинку вище. Так поступово він може досягнути повного самоусвідомлення.